Sisäreiden tai lonkan lähentäjien lihasryhmä koostuu viidestä lihaksesta. Lihakset lähtevät häpyluusta ja/tai istuin luusta ja kiinnittyvät reisiluuhun. Harjannelihas (m. pectineus) on pienen ja lähinnä lonkkaniveltä. Seuraavaksi on lyhyt ja pitkä lähentäjälihas (m. adductor brevis ja longus). Hoikkalihas kulkee häpyluusta polven mediaalipinnalle. Isoin lihaksista on iso lähentäjä lihas (m. adductor magnus), joka sijaitsee sisäreiden takaosassa, takareiden lihasten vieressä. Iso lähentäjä lihas on myös voimakkain lonkan sisäkiertoa tekevä lihas. Sisäreiden lihaksillä on tärkeä rooli lantion tasapainossa ja ne kytkeytyvät vatsalihaksiin kalvorakenteiden kautta. Sisäreisi alueena on myös tärkeä hermojen ja verisuonten kulkureitti alemmas raajoihin. Hermot ja verisuonet kulkevat reisiluun takana suojassa kolhuilta ja iskuilta. Sisäreiden alue on myös vahvasti hermotettua.

sisäreisi-lonkan lähentäjät
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com

M. Pectineus – harjannelihas

sisäreisi-pectineus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Häpyluu (os. pubis), superior ramus
 • Kiinnityskohta: Reisiluu, pectineal linea
 • Hermotus: Reisihermo L2-3, Peittäjähermo L2-4
 • Tehtävä: Lonkan lähennys, osallistuu ojennuksessa olevan lonkan koukistukseen ja ulkokiertoon.

M. Adductor brevis – lyhyt lähentäjälihas

sisäreisi lonkan lähentäjät
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Häpyluu (os. pubis), superior ramus
 • Kiinnityskohta: Reisiluu, pectineal linea, linea asperae(mediaali reuna)
 • Hermotus: Peittäjähermo L2-3
 • Tehtävä: Lonkan lähennys, osallistuu ojennuksessa olevan lonkan koukistukseen.

M. Adductor longus – pitkä lähentäjälihas

adductor-longus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Häpyluu, (os pubis) superior ramus
 • Kiinnityskohta: Reisiluu, linea asperae (mediaalinen reuna)
 • Hermotus: Peittäjä hermon etuhaara L2-4
 • Tehtävä: Lonkan lähennys

M. Gracilis – hoikkalihas

hoikkalihas - sisäreisi
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Häpyluu (os. pubis), inferior ramus
 • Kiinnistyskohta: Sääriluu, mediaalipinta, pes anserinus
 • Hermotus: Peittäjähermo L 2-3
 • Tehtävä: Lonkan lähennys, Koukistaa ja sisäkiertää polviniveltä

M. Adductor magnus – iso lähentäjälihas

sisäreisi - reiden lähentäjä - iso lähentäjä
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Häpyluu (os. pubis), inferior ramus. Istuinluu ( os. ischii) ramus, tuberositas ischii
 • Kiinnityskohta: Reisiluu, lienea asperae (mediaali reuna), medialinen epikondyli ja medialinen suprakondylilinja
 • Hermotus: Peittäjähermo L2-4, Säärihermo L4
 • Tehtävä: Lähentäjäosa; lonkan lähennys, koukistus ja ulkokierto. Takareisiosa; Lonkan sisäkierto ja ojennus.

Sisäreisi miniluento

Fysioterapeutti Arttu Peltola