Pakara ( m. gluteus maximus ) on suurin lonkan ojennusta tekevä lihas. Iso pakaralihas kiinnittyy suoliluun ( os. ilium ) ja ristiluun ( os. sacrum ) muodostavan SI-nivelen ( art. sacroiliaca ). Ison pakaralihaksen lisäksi pakan alueen ”isoja” lihaksia ovat keskimmäinen pakaralihas ( m. gluteus medius ) ja pieni pakaralihas (m. gluteus minimus ). Jos olet ihmetellyt esimerkiksi takareisien kireyttä, voi sen syynä olla pakaralihaksen heikko aktivaatio. Silloin on paikallaan pakaralihaksen voiman testaaminen. Keskimmäisellä pakaralihaksella on tärkeä rooli lantion korin tasapainon hallinnassa. Keskimmäisen pakaralihaksen voimaa voi tutkia yhden jalan kyykistyksessä ja tarkastelemalla lantion asentoa ja sen muutosta. Jos keskimmäisessä pakalihaksessa on heikkoutta, voi se näkyä vastakkaisella puolella kyljen alueen lihasten kireytenä. Pieni pakara loitontaa ja sisäkiertää lonkkaniveltä.

Lonkan ojennuksessa auttaa myös takareiden lihaksista kaksipäisen reisilihaksen pitkä osa sekä puolikalvoinen ja -jänteinen lihas. ( Takareiden anatomia – Tulossa )

Syvät ulkokiertäjät – Pakara anatomia

Pakaran syvät ulkokiertäjät ovat kuuden pienen lihaksen ryhmä lonkkanivelen takapuolella, jotka nimensä mukaisesti tekevät lonkkanivelen ulkokiertoa. Lihakset ovat viuhkamaisesti ja riippuen lonkka nivelen ojennus-koukistussuuntaisesta kulmasta kukin lihas on vuorolla vastaa pääasiasllisesti lonkan ulkokierrosta. Lonkan ulkokiertäjistä tunnetuin lihas on päärynän muotoinen lihas ( m. piriformis ). Issias-hermo kulkee tämän lihaksen yli, ali tai lävitse. Lihasryhmän kiristyessä voi issias-hermo joutua puristukseen ja ärsyyntyä. Lonkkanivelen ojennus-koukistussuuntainen liike on yhteensä 150 astetta terveessä nivelessä (ojennus 30, koukistus 120). Lonkan alueen liikelaajuus niin iso, mikä johtaa siihen, että riippuen lonkan nivelkulmasta lonkan alueen lihasten funktio voi muuttua päin vastaiseksi.

M. Gluteus maximus – Iso pakaralihas

pakara-gluteus-maximus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Suoliluu (Gluteal surface, suoliluun takaosa posteorisen pakaralinjan takana.) Ristiluun dorsaali pinta ja sacrotubelraali ligamentti
 • Kiinnityskohta: Isosarvennoinen, IT-jänne
 • Hermotus: Sisempi pakarahermo L5-S2
 • Tehtävä: Lonkkanivelen ojennus ja ulkokierto, Ylemmä lihassäikeet loitontavat lonkkaa ja alemmat lähentävät.

M. Gluteus medius – Keskimmäinen pakaralihas

pakara-gluteus-medius
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Suoliluu ( Gluteal surface, etummäisen ja takimmäisen pakaralinjan välissä)
 • Kiinnitykohta: Isosarvennoinen, lateralipinta
 • Hermotus: Ylempi pakarahermo L4-S1
 • Tehtävä: Lonkkanivelen loitonnus ja lonkan sisäkierto, lantion stabilointi

M. Gluteus minimus – Pieni pakaralihas

pakara-gluteus-minimus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Suoliluu, (gluteal surface, etummaisen ja alemman pakaralinjan välissä)
 • Kiinnityskohta: Iso sarvennoinen, etuosa
 • Hermotus: Ylempi pakarahermo L4-S1
 • Tehtävä: Lonkkanivelen loitonnus ja sisäkierto, lantion stabilointi

M. Piriformis – Päärynän muotoinen lihas

piriformis
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Ristiluu ( pelvic surface ), sacrotuberaaliligamentti
 • Kiinnityskohta: Isosarvennoinen, yläosa
 • Hermotus: Sacraali pleksus, L5-S2
 • Tehtävä: Lonkkanivelen ulkokierto, fleksiossa loitonnus

M. Gemellus superior – Ylempi kaksoslihas

gemellus-supeior
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Istuinluun harju
 • Kiinnityskohta: Iso sarvennoinen, sisäpinta
 • Hermotus: Peittäjähermo , L5-S1
 • Tehtävä: Lonkkanivelen ulkokierto ja loitontaa ojennettua lonkkaniveltä. Loitontaa koukistettua lonkkaniveltä

M. Gemellus inferior – Alempi kaksoslihas

gemellus-inferior
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Istuinkyhmy
 • Kiinnityskohta: Iso sarvennoinen, sisäpinta
 • Hermotus: Sisempi peittäjähermo , L5-S1
 • Tehtävä: Lonkka nivelen ulkokierto, loitontaa ojennettua lonkkaa ja lähentää koukistettua lonkkaa

M. Obturatorius internus – Sisempi peittäjälihas

obturatorius-internus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Istuin- ja häpyluu, sisäpinta, peittäjäaukon pinta
 • Kiinnityskohta: Iso sarvennoinen, sisäpinta
 • Hermotus: Peittäjähermo L5-S2
 • Tehtävä: Lonkka nivelen ulkokierto, loitontaa ojennettua lonkkaa ja lähentää koukistettua lonkkaa

M. Obturatorius Externus – Ulompi peittäjälihas

obturatorius externus
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Istuin- ja häpyluu, ulkopinta, peittäjäaukon pinta
 • Kiinnityskohta: Sarvennoisen kuoppa
 • Hermotus: Peittäjähermo, L3-4
 • Tehtävä: Lonkkanivelen ulkokierto

M. Quadratus femoris – Nelikulmainen reisilihas

quadratus femoris -pakara
Image created using ZygoteBody Professional™ zygotebody.com
 • Lähtökohta: Istuinkyhmyn ulkoreuna
 • Kiinnityskohta: Sarvennoisen harju
 • Hermotus: Nelikulmaisen reisilihaksen hermo L5-S1
 • Tehtävä: Lonkkanivelen ulkokierto

Arttu Peltola, Fysioterapeutti

arttu@proximafinland.fi