Ikääntyneen fysioterapia ottaa huomioon iän tuomat muutokset, sairaudet, sen hetkisen toimintakyvyn ja pelot liikkumista kohtaan sekä arjen vaatimukset.

Tue omaa ja/tai läheisesi hyvinvointia poikkeustilanteen aikana fysioterapeutin tekemien yksilöllisten ohjeiden avulla.

ikääntyneen fysioterapia etäfysioterapia

Karanteeniolojen jatkuessa on erittäin tärkeää pitää huolta sekä omasta että läheistesi hyvinvoinnista pysymällä aktiivisena mahdollisuuksien mukaan myös kotioloissa. Etenkin jalkojen lihasvoiman väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös tasapainoon sekä liikkumiskykyyn ja jo kahden viikon paikallaan oleminen saattaa vähentää merkittävästi ikääntyneen lihasvoimaa ja itsenäistä toimintakykyä.

Ikääntyvän toimintakyky:

 • Kolmannes ikääntyneistä menettää osan päivittäisissä toimissa tarvitsemastaan toimintakyvystä sairaalahoidon aikana.
 • Paras tapa ennaltaehkäistä toimintakyvyn nopeaa laskua on olla paremmassa kunnossa.
 • Makuuttava, passiivinen sairaalahoito 60 -kertaistaa toiminnanvajauksien riskin!
 • Aiemmin kaatuneista iäkkäistä henkilöistä 30 – 90 % pelkää kaatumista.
 • 10 – 70 % niistä iäkkäistä henkilöistä, joilla ei ole aiempaa kaatumishistoriaa pelkää kaatumista.
 • 50 – 60 % kaatumista pelkäävistä iäkkäistä henkilöistä rajoittaa liikkumistaan.

Passiivisuuden lisääntyminen ja liikkumisen väheneminen on suuri riski ikäihmisille iästä riippumatta, mutta suurimmassa vaarassa ovat ne, joilla liikkuminen on ollut hankalaa jo ennen poikkeusolojen alkamista. Potilaan lääkärilehti julkaisi artikkelin 9.4.2020 Sairaa­la­hoi­to­jakso monin­ker­taistaa toimin­nan­va­jeiden riskin – Kun­toutus on liian vä­häistä sairaa­lassa hoito­jakson ris­keihin näh­den.

Yksilölliset harjoitteet kotiin paikasta riippumatta

ikääntyneen fysioterapia

Tarjoamme sinulle yksilölliset fysioterapeutin suunnittelemat harjoitteet ja viikoittain päivittyvän viikko-ohjelman, joka sisältää eri taitoja tukevia harjoitteita aina lihasvoiman lisäämisestä ja ylläpitämisestä tasapainoon ja liikkuvuuteen saakka.

 • Ohjelmassa otetaan huomioon ikääntyneen erityistarpeet, kuten mahdolliset sairaudet, vammat, lääkitykset.
 • Harjoitteet räätälöiden jokaisen yksilöllisen toimintakyvyn ja jaksamisen mukaan (Ensikontakti etäyhteyden välityksellä sisältyy hintaan).
 • Harjoitteet eivät vaadi mitään välineitä, ne voidaan toteuttaa missä vaan paikasta riippumatta.
 • Ohjelma on mahdollista tilata kuukaudeksi kerrallaan, saat joustavuutta ja jatkuvuutta hyvinvointisi tueksi.
 • Kuukausittainen etätapaaminen fysioterapeutin kanssa.

Fysioterapeuttimme suunnittelee juuri sinun tarpeisiisi sopivan harjoitusohjelman, Sinun tarvitsee keskittyä vain tekemiseen!

Yksilöllinen harjoitusohjelma 59€/kk sisältää:

Henkilökohtaisen lähtötilanteen kartoituksen etäyhteyden välityksellä, joka sisältää:

 • Haastattelun tämän hetkisestä toimintakyvystä ja erityistarpeista.
 • Kyselemme, mihin pystyt nyt ja mitä haluaisit pystyä tekemään itse.
 • Liikuntaan vaikuttavat vaivat ja sairaudet sekä niiden kuntoutus.
 • Luomme kanssasi tavoitteet harjoittelulle.

Yksilöllisesti suunniteltu harjoitusohjelma, joka sisältää:

 • Voima-, tasapaino-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoitukset räätälöitynä ikääntyneen tarpeisiin.
 • Viikottain vaihtuvat viikko-ohjelmat kuukaudeksi kerrallaan.

Kuukausittaisen etäpalaverin, jossa:

 • Käymme kanssasi läpi, miten edellinen kuukausi on sujunut.
 • Tarkistamme harjoitusten suoritustekniikat.
 • Päivitämme harjoitteita tarpeen mukaan haastavampiin tai helpompiin.
 • Etsimme vaihtoehtoiset tavat tehdä harjoituksia, jos jokin liike aiheuttaa haasteita tai vaivasi estää kyseisen harjoituksen tekemisen.

Voit ostaa harjoitusohjelman kuukaudeksi kerrallaan, eikä sinun tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa.

Kannattaa aloittaa nyt, koska…

 • Lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10 %, 70-vuotiaalla jo 40 %
 • Pituus vähenee 60-vuotta täyttäneillä jo 2 cm jokaista 10 vuotta kohti.
 • Paino lisääntyy iän myötä aiempaa helpommin, jolloin tarvitaan enemmän myös voimaa esimerkiksi sängystä ylösnousemiseen
 • Luuston massa alkaa vähentyä jo 40 ikävuodesta alkaen.
 • Tapaturma- ja kaatumisriski kasvaa lihasvoiman ja tasapainon heikentyessä sekä reaktionopeuden hidastuessa.
 • Kyky kehittää luustoa ja lihaksistoa säilyy läpi elämän eli koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa!

Näin helposti teet tilauksen:

 • Voit tehdä tilauksen verkkokaupasta tai täyttämällä tilaus- ja esitietolomakkeen.
 • Tilauksen jälkeen täytä esitietolomake.
 • Varaa aika 30 minuutin etäfysioterapiaan lähtötilanteen kartoitusta varten.
 • Fysioterapeutti suunnittelee sinulle sopivat harjoitteet ja oikean progression eli kehittymin suunnitelman.
 • Saat harjoitteet sähköpostiisi .pdf-tiedostona tai halutessasi lähetämme ne sinulle paperisena postitse.
 • Hinta 59€/kk. Hinta sisältää kuukausittaisen etätapaamisen, jossa päivitetään harjoitusohjelma.

Voit tilata yksilöllisen harjoitusohjelman myös laskulla täyttämällä alta löytyvän esitietolomakkeen. Lähetämme sinulle laskun harjoitusohjelman mukana haluamallasi toimitustavalla (sähköposti tai posti).

Jo muutaman kuukauden pituinen säännöllinen lihasvoimaharjoittelu lisää iäkkäiden lihasvoimaa miehillä ja naisilla 10–30 %. Lihasvoimaharjoittelu on vanhenemiseen liittyvän lihaskadon (sarkopenia) tärkein ehkäisy- ja hoitomuoto. Lisäksi lihasvoimaharjoittelu ylläpitää tai jopa lisää luun lujuutta molemmilla sukupuolilla. Näistä syistä lihasvoimaharjoittelun pitäisi sisältyä ikään sovellettuna jokaisen seniorikansalaisen elintapoihin, sillä kyky kehittää lihaksistoa ja luustoa säilyy koko eliniän.

Ikääntyneen fysioterapia on mahdollista toteuttaa myös etänä!

Etäfysioterapia on helppo tapa päästä fysioterapiaa ajasta ja paikasta riippumatta. Sinä et tarvitse kuin puhelin, tabletin, läppärin tai tietokoneen, jossa on kamera. Fysioterapeutti pystyy tekemään haastattelut sekä testaukset normaalisti ääni- ja kuvayhteyden avulla. Harjoitteet fysioterapeutti pystyy näyttämään suoraan tai lähettämään sinulle jälkeenpäin video-ohjeineen.

Miten etäfysioterapia eroaa tavallisesta fysioterapiasta? – Ikääntyneen fysioterapia

Etäfysioterapiakäynti alkaa samalla tavoin haastattelemalla kuin tavallinenkin fysioterapiakäynti. Kartoitamme tilanteesi, miten sinun arki, työ, harrastukset, perhe jne. vaikuttavat vaivaasi. Näin pystymme hahmottamaan kokonaiskuvan, jonka pohjalta alamme tekemään testejä.

Testaamisessa tutkimme sinun liikkumistasi. Etäyhteyden välityksellä pystymme laadukkaasti tutkimaan esimerkiksi olkapään, lapaluiden, rangan, alaselän, lonkan, polven ja nilkan liikettä, voimaa sekä hallintaa.

Asiakkaan näkymä puhelimen näytöltä etäfysioterapian aikana.

Lähteet:

Karjalainen : Keho tarvitsee toimintaa – vuodelevossa lihasmassaa alkaa kadota heti

Pois punkasta -projekti, Mikkelin keskussairaalassa

UKK-instituutti: Ikääntyminen ja liikunta

DUODECIM: Ikääntyneiden liikunta – Minkälaista ja mihin tarkoitukseen?

Terveyskirjasto: Voimaharjoittelu: ohje keski-ikäisille ja sitä vanhemmille